Privatumo politika

BDAR nuostatomis remiantis, svetainių lankytojai informuojami ir susipažindami su asmenine lankytojo informacija svetainėje. Lankytojas leidžia ar neleidžia įmonei naudoti atitinkamus čia nurodytus asmens duomenis.

1. Svetainės peržiūra ir lankytojo identifikavimas.
Svetainės lankytojas lankydamas internetinę svetainę identifikuojamas pagal jo išorinį IP adresą ir naudojamos naršyklės oficialius duomenis. Svetainės lankomumo statistikos sekimui naudojama google įskiepiai.

2. Lankytojo paslaugų užsakymas, apmokėjimas, užsakymo būsenos stebėjimas, užsakymo pristatymas lankytojui.
Užsakant patiekalus, lankytojas privalo palikti kontaktinę informaciją teisingam užsakymo įvykdymui.

3. Lankytojo asmens kontaktinius duomenis įmonė naudoja bendravimui su lankytoju.

4. Asmens duomenų perdavimas – trečioms šalims vykdomas tik su aiškiu lankytojo sutikimu, išimtį sudaro teisėsaugos institucijų prievolė teikti duomenis.

5. Duomenų saugojimo laikotarpis arba kriterijai laikotarpiui nustatyti
Duomenys saugomi iki lankytojas jų nepašalins. Istoriniai lankytojo užsakymų įrašai saugomi sutinkamai su Lietuvos buhalterinės apskaitos nuostatas iki 10 metų.

6. Duomenų subjekto teisės
Lankytojas turi teisę atsisakyti paslaugų ir ištrinti bendravimui reikalingą asmeninę informaciją.

7. Informacija, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis
Duomenų pakankamumas atlikti lankytojo užsakymus ir atsiskaitymą už suteiktas paslaugas.

8. Informacija apie galimas duomenų nepateikimo pasekmes
Nepakankami ar klaidingi kontaktiniai duomenys apsunkina ar tampa neįveikiama kliūtimi Lankytojo užsakymų įvykdymui ir sukelia įmonei veiklos nuostolius. Tuo lankytojas tampa atsakingas už atsiradusių nuostolių padengimą įmonei.

Susipažinimas su šiomis nuostatomis ir tolimesnis svetainės lankymas suprantamas, kaip lankytojo sutikimas su įmonės privatumo nuostatos.

Kitu atveju lankytojui rekomenduojama palikti šią svetainę.