Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 www.cafebirze.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos, Klientui teikiant užsakymą internetinėje {www.cafebirze.lt} Parduotuvėje.
1.2 www.cafebirze.lt  turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3 Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.cafebirze.lt kol jis nepatvirtina, jog yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis uždeda varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis turi neteikti užsakymo elektroniniu būdu el. parduotuvėje www.cafebirze.lt .
1.4 El. parduotuvė www.cafebirze.lt  atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
2.1 Klientas, apsilankęs www.cafebirze.lt  Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes, patiekalus. Klientas savitarna suformuoja pirkinių krepšelį.
2.2 Suformavus pirkinių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti, jeigu aktyvuota tokia paslauga: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, pristatant užsakytas prekes.
2.3 Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, Klientas gali ir po užsakymo pateikimo. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su www.cafebirze.lt  Parduotuvės Taisyklėmis.
2.4 Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į fizinę kavinę „BIRŽĖ“ adresu Vytauto 5a Biržai.. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna fizinė kavinė „Biržė“. Kartu tai laikoma, jog tarp Kliento ir www.cafebirze.lt  yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai fizinė kavinė „Biržė“ gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
2.5 Pranešimo apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir kavinės „Biržė“  vykdymo pradžios momentu.

3. Pristatymo, grąžinimo sąlygos
3.1 Užsakytos prekės, patiekalai pristatomi užsakovo nurodytu adresu ir pasirinktu pristatymo laiku. Klientas įsipareigoja priimti užsakymą. Neužtikrinus užsakymo priėmimo pasirinktomis sąlygomis užsakovas atsisako bet kokių pretenzijų susijusių su užsakymo pristatymu ir nereikalauja pinigų grąžinimo.
3.2 Pinigai už užsakytus ir apmokėtus patiekalus grąžinami jeigu dėl restorano kaltės patiekalai buvo nepristatyti ar pristatyti netinkamos kokybės. Kiti pinigų grąžinimo atvejai aptariami derybų keliu.

4. Garantiniai įsipareigojimai
4.1 Kavinė „Biržė“ parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Klientas atsiimdamas prekes-patiekalus įvertina jų išvaizdą ir kokybę. Prekės-patiekalai parduoti išsinešimui, atgal negali būtį priimami. Visos pretenzijos dėl prekių-patiekalų kokybės turi būti pareikštos nedelsiant, t.y. atsiimant.Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas  nedelsdamas informuoja Kavinės „Biržė“ atsakingus asmenis žodžiu, telefonu +37064823383 arba el. paštu cafebirze@gmail.com ir gali reikalauti pakeisti patiekalus į tinkamos būklės. Išsinešus patiekalus už Kavinės „Biržė“ teritorijos, vėliau jokios pretenzijos negali būti pareikštos. Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
4.2 Kavinės „Biržė“ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
4.2.1 Kavinė „Biržė“ įsipareigoja perduoti prekes-patiekalus tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
4.2.2 Kavinė „Biržė“  įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį bei asortimentą.
4.2.3 Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, kavinė „Biržė“ įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
4.2.4 Prekės pristatomos supakuotos pagal jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir kavinės „Biržė“ vyksta valstybine kalba.
5.2 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt   Elektroninis ginčų sprendimas.
5.3 Įsigydami  produktus e.parduotuvėje www.cafebirze.lt sutinkate, kad jūsų duomenys gali būti naudojami įmonės rinkodaros tikslais. Įmonė įsipareigoja šiuos duomenis saugoti ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.
5.4 Tarpinio pardavimo operacijas administruoja VŠĮ "Eikneta".  Į.k. 135733629 PVM k. LT357336219  Rūtų g. 3, Kaunas/p>